Alumni

YU, Liuqian
Research Assistant Professor
2019-2021


Tsz Kwan, Wong
MPhil
2018-2020


Ip, Chungsee Joyce
Project Officer
2020


Cai, Zhongya
Post-doctoral Fellow
2013-2020


Tang, Yao
MPhil
2017-2019


Tsang, Wai Pang, Aaron
MPhil
2017-2019


Liu, Zhiqiang
Research Assistant Professor
2009-2018


Zhao, Xiaozhen
Research Assistant
2011-2018


Liu, Haoshuo
MPhil
2015-2017


Wei, Dujun
MPhil
2015-2017


Du Chuanjun
Postdoctoral Fellow
2016-2017


Liu, Luyun
Research Assistant
2016 – 2017


Serena Man-Yon McDonnell
MPhil
2015 – 2017


Yu, Chenmin
MPhil
2015 – 2017


Cheung, Yee Ying, Anson
Research Assistant
2008 – 2012, 2016


Zhang, Rong
Research Assistant
2013-2015


Sun, Ran
MPhil
2013 – 2015


Hu, Zhangxi
Research Associate
2012 – 2013


Liu, Wanjun
Administrative Assistant
2012 – 2014


Liang, Linlin
Research Assistant
2008 – 2014


Wu, Xiaoyan
Research Assistant
2012 – 2013


Wang, Dongyu
Administrative Assistant
2009 – 2012


Chen, Chaobo
Research Assistant
2010 – 2011


Comments are closed.